IMPORTANT INFORMATION Last Call for Flight FL2406

Over 20+ Only

You are advised to be silly

Keep your boarding pass ready

House rules

 • Elke bezoeker dient verplicht in het bezit te zijn van een geldig en origineel identiteitskaart (géén fotokopie) met oog op leeftijd (minimum leeftijd 20+)
 • Personen in het bezit van een goldcard hebben altijd voorrang op de gewone zwarte lidkaarten.)
 • Passende en deftige kledij is vereist: petjes, voetbalshirts, trainingspakken, zwemshorts, sletsen, broeken met gaten, sportschoenen, T-shirts met slogans of reclame … etc zijn niet toegestaan.)
 • Geen toegang voor mensen in het bezit en/of onder invloed van drugs. Zowel binnen als buiten de discotheek is drugsgebruik ten strengste verboden. Geen enkel excuus. We hanteren een ZERO-TOLERANCE.)
 • Geen toegang aan mensen in staat van dronkenschap.)
 • Geen toegang aan mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt of betrokken waren bij een vechtpartij.)
 • Geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich meebrengen.)
 • De discotheek opent zijn deuren om 23u.)
 • Geen toegang aan mensen niet in het bezit van een geldig lidkaart na het sluiten van de kassa’s.)
 • Het is niet toegestaan om drank en etenswaren naar binnen te nemen.)
 • Het niet respecteren van de wachtrij of poging tot beïnvloeden van de host heeft aanleiding tot onmiddellijk & defintieve ontzegging van de toegang tot de discotheek)
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien zijn, beslist de directie over mogelijk te nemen maatregelen.)
 • Overtreding van het huisregelement kan leiden tot het ontzeggen of verwijderen van de discotheek.)
 • Maximum capaciteit wordt gerespecteerd)